Økonomisk råd- og veiledning

Formålet med økonomisk rådgivning er å gi råd, veiledning og praktisk bistand til skyldneren og dennes husstand, slik at denne får kontroll og styring over sin økonomi. En gjennomgang som avklarer den enkeltes muligheter til å øke inntektene, redusere forbruket og utnytte reserver er kjernen i økonomisk rådgivning.

Grunnleggende økonomisk råd og veiledning tenker man innebærer kartlegging av økonomi med gjeldsbilde og enkel veiledning, slik som å sette opp fornuftige sett med kontoer, budsjett, og lage gode rutiner i forhold til din personlige økonomi.

Lovgrunnlag: Lov om sosiale tjenester i NAV §17 Opplysninger, råd- og veiledning.
Kommunen har plikt til å bistå med opplysninger, råd- og veiledning til personer med økonomiske vanskeligheter, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så langt det er mulig sørge for at andre gjør dette.

Det er mange som kan bistå deg med veiledning rundt dette. De fleste banker har gratis veiledning for sine kunder hvor man får bistand til å sette opp både fornuftig sett med konti og et husholdningsbudsjett. De fleste banker har nettløsninger hvor det ofte er integrert en modul for å hjelpe deg å styre din personlige økonomi. De største bankene har også applikasjoner til telefonen din for å bistå deg med å holde orden i din økonomi.

Har du bistand i hjelpeapparatet kan det være at du kan få bistand til Økonomisk råd- og veiledning av: Verge, NAV veileder, Sosialveileder, kontaktbetjenter, Psykisk helse og rus- ansatte, boveiledere eller eventuelt andre offentlige hjelpere du måtte være i kontakt med.

NAV kontaktsenter har en gratis veiledningstjeneste. Du kan ringe 800 Gjeld(800 45 353) eller du kan chatte med rådgivere hos nav direkte.  

Sist endret 21.09.2017 10:21
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284