Gjeldsrådgivning

Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan få kontroll over økonomien gjennom en gjeldsordning. Før man søker gjeldsordning, må du ha forsøkt å komme til en avtale på egenhånd med kreditorene. Det er bare du som kan ta initiativ til en gjeldsordning. Kreditorene kan ikke søke om dette. 

Lovgrunnlag:
Lov om sosiale tjenester i NAV
§17 Opplysninger, råd og veiledning

Kommunen har plikt å bistå med opplysninger, råd og veiledning til personer med økonomiske vanskeligheter, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.  Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør dette.

En gjeldsrådgiver bidrar først og fremst med å håndtere gjeld. Enten det dreier seg om kreditorforhandlinger eller at de bistår med utenomrettslige forslag i forkant av en gjeldsordning.
En gjeldsrådgiver bistår brukeren når det er avdekket gjeld og bruker kan/og vil betjene denne. Her kan en gjeldsrådgiver bidra med veiledning og forhandlinger med kreditorer fram til en avtale.

Søknad om gjeldsordning går til Gjeldsordningsgruppa i Sandefjord.

Har du spørsmål angående økonomi/Gjeld har NAV kontaktsenter en gratis telefon og Chatte tjeneste.  Du kan ringe 800 GJELD eller 800 45 343 eller chatte med en veileder direkte på navs hjemmesider.

Du kan søke om bistand fra gjeldsrådgiver i Horten i eget søknadsskjema (PDF, 102 kB).

Vedtaket kan påklages. Klagen skal være skriftlig og sendes NAV Horten innen 3 uker fra mottatt vedtaksdato. NAV Horten vil vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke imøtekommes, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Vestfold som klageinstans, med kopi til deg.

Sist endret 21.09.2017 10:31
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284