Historikk 2016 og 2017

Her finner du tidligere oppdateringer om Ren Indre Havn prosjektet. 

15.11.17

Ordfører Are Karlsen tar opp viktigheten av prosjektet Ren Indre havn med Vestfoldbenken på Stortinget

Onsdag 15.11 var Hortens ordfører, Are Karlsen, i Oslo for å møte Vestfold sine stortingsrepresentanter. Viktigheten av prosjektet Ren Indre havn var blant sakene som ble tatt opp.

Trondheimsfirmaet GeoSubSea kartlegger sjøbunnen i Indre Havn

Deler av Indre havn skal kartlegges av et topp moderne multistråle-ekkolodd av GeoSubSea, landets første og eneste godkjente sjømålingsaktør for Kartverket. Med denne kartleggingen får prosjektet tilgang til høyoppløselig batymetridata. Dataene danner et viktig grunnlag for videre detaljprosjektering som gjør at prosjektet kan forberede tiltak forhåpentligvis allerede i 2019. Se link til nyhetssak på Horten kommune sine hjemmesider.

09.11.17

Visuell kartlegging gjennomført av DNVGL

DNV GL har på oppdrag for Horten kommune utført en visuell undersøkelse av sjøbunnen i Horten Indre havn. Bakgrunnen for den visuelle kartleggingen er at Horten kommune planlegger et miljøtiltak bestående av mudring og tildekking. Det er derfor ønskelig å avdekke om det foreligger områder som består kun av eksponert berg/stein som følge av oppvirvling fra propeller. Det ble også registrert en del skrot i områdene.

15.08.2017

Ny prosjektleder for Ren Indre havn

Miljøgeolog Anders Bergsli har bred erfaring innen prosjektledelse og HMS, og har nylig tatt over jobben som prosjektleder for opprydding av sjøbunnen for Indre havn. Prosjektlederen kan kontaktes på anders.bergsli@horten.kommune.no

 

04.05.2017

Sjøboringer på Indre havn

I uke 20 skal det gjennomføres boringer i sjøbunnen på Indre havn. Grunnundersøkelsene er nødvendige for å kunne vurdere stabiliteten i området. Vurderingene er et ledd i det videre arbeidet med planlegging av mudring og tildekking av den forurensede sjøbunnen. Les med om sjøboringer i indre havn. 

 

19.01.2017

Første møte i prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet har frem til 1. januar 2017 vært organisert i en samordningsgruppe, og det er opprettet en referansegruppe. Prosjektet er fra januar 2017 i stedet organisert i en styringsgruppe med representanter fra Forsvaret, Horten kommune og Horten Industripark. Det er også opprettet en prosjektgruppe, og referansegruppa beholdes som tidligere.

 

01.01.2017

Ny fase i prosjektet, og ny prosjektleder

Med fullføring av tiltaksplanen, og politisk behandling av denne, beveger prosjektet seg nå inn i selve tiltaksplanen. Prosjektledelsen har så lagt vært lagt til Forsvarsbygg, men fra og med 1. januar er prosjektledelsen overført til Horten kommune.

 

20.06.2016

Politisk behandling av oppryddingsplanene

Det var en viktig milepæl i arbeidet med Ren Indre havn da et samlet kommunestyre ga sin tilslutning til den nye tiltaksplanen (PDF, 8 MB) for forurensede sedimenter i Indre havn. Horten kommune viderefører nå det gode samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten industripark, Fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet, med sikte på å gjennomføre de anbefalte tiltakene. I behandlingen av saken (PDF, 598 kB) ble det også vedtatt at kommunen søker Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av kostnadene til gjennomføring av tiltaksplanen. Fordelingen av de resterende kostnadene vil avgjøres etter forhandlinger med samarbeidspartnerne.

 

09.05.2016

Anbefalte tiltak i de forurensede sedimentene

NGI har utarbeidet en tiltaksplan (PDF, 8 MB) med skreddersydde og kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen av forurensede sedimenter i Indre havn. Dette arbeidet er et ledd i kommunens langsiktige forvaltning av miljøtilstanden sjøområdet. Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som sikrer biologisk mangfold og allmennhetens bruk til rekreasjon og friluftsliv. Rapporten er også utgitt i en kortversjon (PDF, 5 MB).

 

10.03.2016

2016: veien videre mot et tiltak i horten indre havn

Prosjektplanen (PDF, 830 kB) beskriver fremdriften og økonomien til prosjektet i 2016. I løpet av våren skal blant annet den helhetlig tiltaksplanen med skreddersydde løsninger for havna sluttføres. Planen er basert på den tidligere tiltaksplanen, og flere undersøkelser som er gjennomført i den siste tiden. Etter dette skal det  avklares hvilke tiltak som skal gjøres i det videre arbeidet frem mot en ren Indre havn.

 

09.02.2016

Engasjerte interessenter på dialogmøte

Det var til sammen 25 deltakere på kveldens dialogmøte. Det ble stilt viktige spørsmål, ny lokalkunnskap kom frem og det var en god dialog mellom de fremmøtte.
Horten kommune fortalte historien bak miljøforurensningene i Indre havn og  om de omfattende undersøkelsene som har ført til oppryddingsprosjektet. Miljøvernsjef Tore Rolf Lund skisserte (PDF, 3 MB) også veien videre mot en gjennomføring.
Blant de fremmøtte som blir direkte berørt av et slikt prosjekt var det bred enighet om at et tiltak mot miljøgiftene i Indre havn er positivt, samtidig som de også formidlet sine egne visjoner for fremtiden og de mange og varierte aktivitetene i og rundt havnen.
Konsulentselskapet NGI har utført en risikoanalyse og skriver i disse dager en tiltaksplan for skreddersydde løsninger for miljøgiftene i Horten Indre havn. Amy Oen presenterte (PDF, 4 MB) arbeidet så langt og delte erfaringer rundt mulige løsninger for å minske risikoen for en videre spredning av miljøgiftene til mennesker og natur. Miljødirektoratet var også til stede og Hilde Keilen fortalte (PDF, 2 MB) om det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn og mulighetene for et tiltak også i Horten. Mer informasjon om møtet kan du finne i referatet (PDF, 836 kB), og i presentasjonene som det er linket til i denne nyhetssaken.

 

08.02.2016

Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk orienteres

I kveldens møte ble Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk orientert av administrasjonen om prosjektet rundt miljøoppryddingen i Horten Indre havn.

 

01.02.2016

Kommunen inviterer til dialogmøte

Horten kommune har invitert interessenter til dialogmøte om opprydding av miljøgifter og fremtidig bruk av Horten Indre havn. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284