Kulturmidler

midgaard med drakter.jpg - Klikk for stort bilde

Kulturorganisasjoner kan søke tilskudd. Midlene prioriteres i forhold til kulturplanens handlingsdel - tiltak for barn og ungdom. Det kan også søkes om tilskudd til særskilte arrangementer.

Lag og foreninger i Horten kommune (utenom idrettsorganisasjoner) kan søke tilskudd/kulturmidler. Søknadsfristen er 31. mars hvert år. Alle som mottar tilskuddsmidler fra Horten kommune skal rapportere hvordan tilskuddet er benyttet.

Administrasjonen behandler søknader under kr 60.000. Det tildeles ikke midler til rehabilitering eller vedlikehold av bygg. Foreningene med eget hus kan i stedet søke støtte til aktivitet i foreningen. Midlene tildeles primært til aktiviteter knyttet til barn og unge, som arrangements- og festivaltilskudd, og som fremmer kultur som byutviklingsfaktor.  Tilskuddet kan være prosjektrelatert og være stimuleringsmidler som kan bidra til å utløse andre eksterne midler. Her kan du laste ned vedtatt kulturplan 2015-2019. (PDF, 19 MB)

Skolekorpsene kan i utgangspunktet ikke søke tilskudd, siden de er ivaretatt gjennom dirigentordningen i Horten Kulturskole. Noen foreninger får fast tilskudd i henhold til kommunestyrevedtak.

Kommunen kan velge å utbetale tilskuddet etter tiltaket er gjennomført. Alle som søker om tilskudd skal rapportere følgende:

 • Medlemstall, både totalt antall medlemmer og medlemmer under 18 år.
 • Kort beskrivelse av organisasjonen.
 • Beskrivelse av typer aktivitet det søkes støtte til.
 • Regnskap for siste avlagte regnskapsår og årsmelding.
 • Budsjett for året det søkes støtte til.
 • Navn, adresse og telefonnummer til kontaktperson samt organisasjonens bankkonto.

Søknad om kulturmidler/tilskudd til kulturformål

Sist endret 16.06.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering