Horten havn

Tankekart om havnebyen Horten - Klikk for stort bilde

Vi er i gang med områderegulering og planarbeid for å utvikle områdene nord og sør for Horten havn, sjøfront Øst. Målet er å frigjøre områder mot sjøen til byutvikling og ferdsel for innbyggerne.

 

Områderegulering Horten havn

Planarbeidet skal følge opp overordnede føringer i kommunedelplan for Horten sentrum med utvikling av sjøfront øst.  Hensikten er å frigjøre arealer mot sjøen til transformasjon og byutvikling. Planen skal sikre allmennhetens tilgjengelighet og tilgang til sjøen. Utvikling av sjøfronten skal bygge opp under og styrke dagens sentrum og bygger på kommunedelplan for Horten sentrum og på kommuneplanens arealdel.

Planavgrensningen tar for seg et stort område. Hensikten er å sikre helhetlige løsninger og nødvendige koblinger mellom de ulike delområdene. Det er primært kommuneplanområdene HS1, HS2 og HS4 der det vil bli tilrettelagt for ny utvikling (se kart i planprogrammet). HS3 (gjestehavna) er allerede regulert og utvikling er startet opp. Det er ingen intensjon om å endre reguleringsstatus innenfor HS3 eller HS15 (Linden park).

Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til pbl. § 4-2 andre ledd.

Planprogrammet ble behandlet i kommunestyret 24.04.2018, og du finner vedtatt planprogram her.

Tilgang til høringsdokumenter og øvrige saksdokumenter er å finne på kartportalen.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Anne Hilde Hole
Mob: 93622845

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284