Byutvikling i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand med havna i forgrunnen - Klikk for stort bilde

Åsgårdstrand er en liten by med litt over 3000 innbyggere, og ligger vakkert til ved kysten mellom Horten og Tønsberg. Byen blir omtalt og skal utvikles som en Kunstnerby, både på grunn av et aktivt kunstmiljø og fordi kjente kunstnere som Edvard Munch har holdt til i byen.

Områderegulering Åsgårdstrand

Planforslaget til områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring. Horten kommune kunngjør i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling. Planforslaget ble behandlet i Kommunestyret 24.04.2018 (sak 040/18).

Hensikten med planarbeidet er «å styrke bevaringen av det gamle Åsgårdstrand, og å vurdere hvilke muligheter stedet har for videre vekst og utvikling som bysenter og sted».

Områderegulering Åsgårdstrand skal være et overordnet styringsverktøy for å styrke en helhetlig utvikling som ivaretar bevaring av kulturmiljøet.

I henhold til forslaget vil områdeplanen erstatte flere av de gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. Oversikt over hvilke reguleringsplaner som oppheves og hvilke som videreføres er vist i planbeskrivelsen og i saksfremlegget

Alle ønskes velkomne til informasjonsmøte på Åsgården skole 14. mai fra kl 18:00-20:00.

Høringsperioden varer fra 4. mai- 25. juni 2018. Innspill til planforslaget sendes inn via plandialog eller mail til postmottak@horten.kommune.no

Alle berørte parter innenfor planområdet skal nå være varslet i brevform. Dersom du mener du er en berørt part, men ikke har mottatt post fra oss, vennligst ta kontakt med Anne Hilde Hole, via postmottak@horten.kommune.no

Her finner du link til kommunens digitale kartbase.

Plandokumenter

Underlagsdokumentasjon

For spørsmål vedrørende planforslaget, ta kontakt med prosjektleder Anne Hilde Hole, tlf 33 08 50 00

Eller epost: postmottak@horten.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284