BPA/brukerstyrt personlig assistent - tjenestebeskrivelse

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og klare dagliglivets gjøremål. Brukeren har selv rollen som arbeidsleder med ansvar for organisering og innhold innen den tidsramme kommunens vedtak om praktisk bistand gir

 

 

Hvem kan få tjenesten

Målgruppen for ordningen er:

 • Brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov
 • Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen
 • Brukere som har egeninnsikt og som har ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen

Det er kommunen, som etter å ha hørt søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Helseservice behandler søknad om tjenester. Dine behov for hjelp kartlegges og tildeling av tjenesten blir individuelt vurdert. Skriftlig vedtak med orientering om tjenestetilbudet sendes deg.

Tjenestens innhold

Praktisk hjelp til å ivareta egenomsorg, praktisk/personlig stell og sosial aktivitet. Helsetjenester som krever fagkompetanse, inngår ikke i BPA- ordningen. Knyttet til arbeid/skole – se NAV – arbeid med bistand

Hva kan du forvente av oss

 • Kommunen er arbeidsgiver.
 • I samarbeid med deg, søker vi etter og ansetter assistenter
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Vi har taushetsplikt.
 • Du får en kontaktperson å forholde deg til.
 • Tjenesten din vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov.

Hva vi forventer av deg

 • Du eller utnevnt arbeidsleder må delta på lederopplæring for BPA
 • Du eller utnevnt arbeidsleder overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, HMS- forskriften og kommunens veileder for arbeidsledere.
 • Du eller utnevnt arbeidsleder følger opp godkjent internkontroll- system HMS og kvalitet.
 • Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger.
 • Du godtar at det gjøres en arbeidsplassvurdering ditt hjem.

Praktiske opplysninger

Betaling/Priser Hjelp til personlig stell er gratis. Hjelp til praktisk bistand betales etter en egenandel som beregnes ut fra hvor mye hjelp som gis, samt ut fra husstandens samlede inntekter. Kommunen kan ikke ta mer enn tjenestens selvkost

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Søknad om tjenester med søknadsskjema (PDF, 212 kB)

Klage på tjenester med klageskjema (PDF, 75 kB)

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER TLF. 33085000

Sist endret 19.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284