Trygghetsalarm - tjenestebeskrivelse

Trygghetsalarm skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmet.

 

Hvem kan få tjenesten

 • Du som har en kronisk sykdom og/eller funksjonshemning som hindrer deg i å bruke telefon
 • Du som har sykdom og /eller hvor fare for fall er til stede
 • Du som har en alvorlig sykdom hvor behov for øyeblikkelig hjelp kan oppstå
 • Du som har teknisk utstyr som kan svikte og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon utenfor rekkevidde av vanlig telefon
 • Dere er ektepar/samboende hvor den ene part eller begge er alvorlige syke og pleietrengende
 • Du som er alene boende over 80 år og er utrygg, engstelig og uten nettverk

Tjenestens innhold

Trygghetsalarm gjør at du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet. Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Det er tilbud om direkte brannvarsling, dette er også en betalingstjeneste.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov
 • Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå/din sykdom
 • Vi ivaretar og behandler deg med respekt
 • Vi har taushetsplikt

Hva vi forventer av deg

 • Du må gi oss opplysninger om din tilstand
 • Du må bære alarmsmykke hele tiden
 • Du må tillate nøkkelboks

Praktiske opplysninger

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Betaling

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Dersom trygghetsalarmen erstatter lovpålagte tjenester for å dekke et hjelpebehov, eks. nødvendig tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten er tjenesten gratis. Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Søknad om tjenester

Klage på tjenester med klageskjema (PDF, 75 kB)

SERVICETORGET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284