Braarudåsen senter

Klikk for stort bilde

Braarudåsen er et senter for rehabilitering, avlastning og lindrende behandling. 

Adresse: Harald Pedersens gate 11

Braarudåsen

Hvem kan få et opphold?

Korttidsopphold er for personer som har behov for oppfølging hele døgnet. 

Hva skjer på et rehabiliterings- og korttidsopphold?

Vi vektlegger "Hva er viktig for deg?" og jobber for at du skal kunne nå dine mål. 
Målet med et opphold på Braarudåsen senter er: 

 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Hvordan søke?

send søknaden elektronisk

eller

send søknaden på papir (PDF, 240 kB)

sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Klage

Hva kan du klage på?

 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige  forhold
 • saksbehandlingen

Her finner du mer informasjon om klageadgang.

 

Praktisk informasjon

Resepsjonen er åpen fra 09-15.30.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Horten kommune jobber tett med pasientene på Braarudåsen senter.

Besøkstid

Vi har ikke fast besøkstid, men hos oss skal pasienten ha møter med pleiere, ergoterapeut og lege, i tillegg til at en skal spise og trene. Derfor anbefaler vi besøkelsestid fra kl. 15.00 - 21.00.

Frisør og fotpleie

Frisør hver torsdag.

Fotpleier annenhver fredag.

Kultur/aktivitet

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på senteret arrangert av frivillige hjelpere. Oppslag finner du på avdelingene.  

Kontakt

Vibeke Kristiansen
Vibeke Kristiansen
Enhetsleder Horten helsehus
Tlf: 33085340
Mob: 95168228
Vibeke Kristiansen
Resepsjon
Tlf: 33 08 66 00
Guri Knudsrød
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering
Mob: 913 87 477
Therese Marheim Løe
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen
Tlf: 400 16 321

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284