Utskrivningsklare pasienter

Pasienter som har behov for helse- og omsorgstjenester ved utskriving fra sykehus, meldes til kommunen.

 

Sykehuskontakt ved Helseservice, tlf: 975 50 095, har direkte kontakt med sykehusene.

Helseservice kartlegger og beslutter kommunalt tilbud til utskrivningsklare pasienter, ut i fra opplysninger fra sykehus og annen relevant informasjon.

Pasienter som skrives ut fra sykehus har rett på nødvendige og forsvarlige tjenester. Dersom kommunen ikke har et forsvarlig tilbud samme dag som pasienten meldes utskrivningsklar, må pasienten bli værende på sykehus fram til forsvarlig tilbud kan iverksettes.

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Helse- og omsorgstjenesteloven

Sist endret 02.01.2017 12:02
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284