Klage på vedtak

Du har rett til å klage dersom du ikke er enig i vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og undertegnet av deg eller din representant.

Hva kan jeg klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak (PDF, 75 kB)om helse- og omsorgstjenester. Hvis du har fått avslag på en søknad eller hvis du for eksempel har fått mindre hjelp enn det du mener at du har behov for, kan du klage på vedtaket. Send klagen til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten.

Du kan også klage på innhold eller utførelse av tjenesten.

Hvem kan klage?

Du kan klage på vedtak som gjelder deg selv eller dine nærmeste. Som pårørende må du som regel ha fullmakt for å klage på vegne av den saken gjelder.

For enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven er klagefristen fire uker.

Behandling av klagen

Kommunen behandler søknaden på nytt, og vurderer eventuelle nye momenter som har kommet frem. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, videresendes klagen automatisk til Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasientombudet

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284