Søke på helse- og omsorgstjenester

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke om helse og omsorgstjenester.  

Hvordan søker jeg om tjenester?

Du sender "Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (over 18 år)" (PDF, 212 kB)til Helseservice, Postboks 10, 3191 Horten. Du kan søke selv eller få hjelp fra pårørende, verge, advokat eller annen fullmektig. Du må selv skrive under på søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å skrive under, er det nødvendig med en fullmakt som forteller oss hvem som er gitt slik myndighet.

Søknaden skal inneholde informasjon om din situasjon, og eventuelt helsebeskrivelse fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Når kan jeg regne med å få svar?

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Dersom saken tar over en måned å behandle, vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden vil være ferdig behandlet.

Hva skjer videre med søknaden din?

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg eller på kontoret vårt. Formålet med et slikt møte er å få kartlagt hva du klarer selv, og hva du trenger hjelp til.

Kommunen har som grunntanke at tilrettelegging av bolig og oppfølging med mindre omfattende tjenester, må være forsøkt før det innvilges mer omfattende tjenester.

Helseservice er i følge Forvaltningsloven pålagt å utrede saken tilstrekkelig før vedtak fattes.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket.

Mer om klage på enkeltvedtak.

 

Har du spørsmål?

Ring vakttelefon Helseservice tlf: 975 50 356, mellom 10.00 - 14.00 alle hverdager.

Postadresse: Helseservice, Postboks 10, 3191 Horten

Skjema for henvendelse om nye omsorgsboliger i Braarudåsen (PDF, 229 kB)

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Verdighetsgarantien

Forvaltningsloven

Sist endret 14.09.2017 10:20
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kjersti K. Sletterød
Enhetsleder Helseservice
Tlf: 975 50 474

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284