Vekstteam

Har du psykiske lidelser og/eller rusproblemer? Hvis du bor i Horten, eller oppholder deg midlertidig i kommunen, kan du eller dine pårørende få hjelp av Vekstteam. Vi er lokalisert på Karljohansvern og gir i hovedsak et tilbud til personer over 25 år.

Blant tilbudene er

 • Terapeutiske samtaler, støttesamtaler og psykoterapi med fokus på angst, depresjon, tapsopplevelser, livskriser, traumer eller rusproblematikk.
 • Eksponeringstrening, bistand i daglige gjøremål
 • Samarbeid med instanser som for eksempel NAV og fastlege
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre institusjoner.
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner og selvhjelpsgrupper
   
 • Hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon innen rus
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • Oppfølging av gravide rusavhengige
 • Oppfølging av brukere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Ved Vekstteam jobber vi med mennesker som er innstilt på å gjøre en egeninnsats for å oppnå en endring i livet sitt. Målene for arbeidet er det viktig at bruker er med på å utforme da det er disse målene vi jobber mot.

Alle tjenestene er gratis.

Besøksadresse: Nedre vei 22. Henvendelse telefon: 409 11 771.

Sist endret 18.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Gorm Hage
Leder for vekstteam
Mob: 975 50 322

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284