Selvhjelpstilbud i Vestfold

Her er en oversikt over ulike selvhjelps-tilbud i Vestfold

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Anne Grete Tandberg (tlf: 483 56 038, Mail: annegrete@selvhjelp.no) er kontaktperson for distriktskontoret i Buskerud, Vestfold og Telemark.
 
Et felleskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt hjem.  ACA avdeling Tønsberg har møte hver tirsdag kl. 19.00 i Tjømegaten 1A (Frivillighetssentralen).
 
Har som formål å hjelpe alkoholikerens familie. Et fellesskap av familier og venner av alkoholikere deler sine erfaringer, styrke og håp. Al-Anon Tønsberg har møte Mandager kl 19.30 i Kong Oscarsgate 15 (Midtløkken Bo- og Servicesenter). E-mail: tonsbergalanon@gmail.com.
 
En landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innenfor rusfeltet. A-larm selvhjelp som hovedideologi. Avdelingen i Vestfold har besøksadresse på Borgejordet 80 i Larvik. Kontakt: Ronny Rene Nielsen (tlf: 401 67 652, mail: Ronny@a-larm.no) og Idar Grotle (tlf. 474 83 792, mail: idar@a-larm.no)
 
Den nasjonale interesseorganisasjonen for oss som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR-Nett Norge holder til i Tønsberg. Kontaktperson: Dag Myhre, tlf: 957 81 332, mail: dag.myhre@larnett.no. Du kan også kontakte oss anonymt her: http://larnett.no/kontakt-oss/
 
Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental helse har også fylkeslag for Vestfold og eget lokallag for Horten.
 
En livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. Kafé LEVE er et sted hvor du kan treffe andre med samme erfaring. Her kan etterlatte og fagfolk møtes. Siste onsdag i måneden kl. 19.00 i Tjømegaten 1C, Tønsberg (Frivillighetssentralen).
 
Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige. LMS Tønsberg har møter første Mandag i måneden kl. 19.00 på Stensarmen 3A. Kontaktperson er Rita Evy Lindhom Lund, som kan treffes på tlf: 938 30 880.
 
En verdensomspennende organisasjon for de som er påvirket av en annen persons rusavhengighet. Nar-Anon lokalt har møte i Tønsberg onsdager kl. 19.00 i Ollebukta 4. Kontaktinfo er: naranon.tonsberg@gmail.com.
 
Et gratis tilbud om faglig veiledning til dem som selv definerer seg som pårørende. Alle ansatte har relevant høyere utdanning og bred erfaring på fagfeltet. Kontaktperson for region Sør-Norge (inkl. Vestfold) er Betine Sandland (betine.sandland@veiledningssenter.no, tlf. 906 10 280). 
 
Hjelper pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer å bli hørt av hjelpeapparatet. På Møteplass Larvik kommer fagfolk og pårørende sammen for å diskutere tematikken rundt å være pårørende. Kontakt: Kim Anita Løvstad (tlf: 406 03 395, mail: kim.anita.lovstad@larvik.kommune.no).

 
Sist endret 31.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284