Ressurser for pårørende

Rollen som pårørende kan være både utfordrende og belastende. Det kan være nyttig å søke hjelp og veiledning for egen del. Denne siden viser en oversikt over ulike tilbud som finnes for deg som pårørende innen rus og psykisk helsefeltet.

 
Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.
 
Landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Arbeider for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesen og kommune. Foreningen har en nasjonal rådgivingstelefon for pårørende på tlf: 224 91 922.  
 
Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige. LMS Tønsberg har møter første Mandag i måneden kl 19.00 på Stensarmen 3A. Kontaktperson er Rita Evy Lindhom Lund, som kan treffes på  tlf: 938 30 880.
 
En bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre, som opplever foreldrenes rusbruk. Har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap og erfaring, posisjon og stemme i samfunnet. Har blant annet egen chattetjeneste hvor du kan chatte anonymt.
 
Er du pårørende til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? MØTEPLASS er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaring og kunnskap om det å være pårørende. Kontakt Sissel Egenberg for påmelding og spørsmål.

sissel.egenberg@larvik.kommune.no eller tlf 982 31 304

 

 
Selvorganiserte selvhjelpsgrupper for pårørende:
 
Et felleskap av menn og kvinner som har vokst opp i et  alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt hjem.  ACA avdeling Tønsberg har møte hver Tirsdag kl 19.00 i Tjømegaten 1A (Frivillighetssentralen).
 
Har som formål å hjelpe alkoholikerens familie. Et fellesskap av familier og venner av alkoholikere deler sine erfaringer, styrke og håp. Al-Anon Tønsberg har møte Mandager kl 19.30 i Kong Oscarsgate 15 (Midtløkken Bo- og Servicesenter). E-mail: tonsbergalanon@gmail.com.
 
En verdensomspennende organisasjon for de som er påvirket av en annen persons rusavhengighet. Nar-Anon lokalt har møte i Tønsberg Onsdager kl. 19.00 i Ollebukta 4. Kontaktinfo: naranon.tonsberg@gmail.com.
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284