Mestringsteam

Mestringsteam jobber lavterskel og gatenært med brukere som har omfattende rus og/eller psykiske problemer.

Besøksadresse: Storgata 4. Henvendelses telefon: 409 11 785.

Mestringsteam tilbyr oppfølging med fokus på forebygging, skadereduksjon og økt livsmestring. Mestringsteam består av feltpleien, oppsøkende team og døgndrift. Prestegata 4 er tilknyttet døgnbemanning.

Det tilbys blant annet hjelp til oppstart av selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige.

Feltpleien er et gatenært helsetilbud for rusmiddelavhengige. Man kan møte opp uten å bestille time i forkant og man kan være anonym. Tilbudet er gratis. Feltpleien har egne lokaler i Teatergata 2 med følgende åpningstider: Mandag kl. 0900 - 1500. Tirsdag kl. 0900 - 1500 (matservering fra kl. 1130 - 1400). Torsdag kl. 0900 - 1500. Fredag kl. 1130-1500.

Sist endret 18.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Atle Mosebekk Arntsen
Leder Mestringsteam
Mob: 957 87 079

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284