Gruppetilbud

Enhet for rus og psykisk helse kan tilby flere ulike typer grupper og kurs. Kontakt oss for mer informasjon dersom det er ønskelig.

Livsstyrketreningskurs

Dette er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Det er godt egnet for alle som vil lære mer om å håndtere stress og hverdagens utfordringer. Ved å øke din bevisste oppmerksomhet rundt kropp, tanker og følelser, kan du styrke din forståelse for hvem du er - samt hvilke ressurser, muligheter og valg du har. 

Kontakt: Tone Ringdal tone.ringdal@horten.kommune.no eller tlf: 975 50 417

Henvendelses-telefon til Mottaksteam kan også benyttes: 409 11 808

Møteplassen for Livsstyrketrening

Dette er et tilbud til alle som har deltatt på Livsstyrketreningskurset. Vi møtes ca. en gang i måneden fra kl 13.00 - 15.00 på møterom "Stjertebukta” på Karljohansvern (der de fleste har hatt Livsstyrketreningskurs).

Datoer for høsten 2018 er 20/8, 17/9, 15/10, 12/11 og 10/12. Du som ønsker å delta på dette tilbudet kan melde deg på innen kl 10.00 den aktuelle dagen ved å sende en SMS til enten Tone (975 50 417) eller Birgitte (975 50 373).

Informasjonsmøte for nytt Livsstyrketreningskurs høsten 2018:

Torsdag 16. august  kl 1400 eller torsdag 23. august kl 1400 på Freia, møterom Stjertebukta, Nedre vei 22, Karljohansvern.

Sinnemestrings-kurs 

Brøset-modellen er en kognitiv basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne og voldsproblematikk. Terapien består av tre individuelle timer, som både er kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen. Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi med opplæring i mestrings-strategier og kognitiv terapi. Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig, blant annet ved at å lære av andres erfaringer.

Kontakt Mona Mathisen mona.mathisen@horten.kommune.no eller tlf: 975 50 493

 

Angstmestrings-kurs

Vi kommer tilbake til mer informasjon om oppstart igjen av dette kurset.

 

Traumestabiliserings-kurs

Et strukturert kurs for mennesker som sliter med symptomer på posttraumatisk stresslidelse.
Kontakt Nina Holt, tlf 975 50 011 eller mail: nina.holt@horten.kommune.no
 

 

Jentesnakk

”Jentesnakk” er en metode der en utvalgt gruppe jenter (ca 8 stykker) møtes en gang i uka. Det blir samtaler og aktiviteter som kan bidra til at jentene blir tryggere på seg selv og andre.

Målet er at jentene skal bli flinkere til å sette egne grenser og få bedre selvtillit. Vi vil fokusere mye på betydningen av vennskap.
"Jentesnakk" foregår både i skoletiden på ungdomsskolen og noe etter skoletid.

Tilbudet holdes av de kvinnelige ungdomskontaktene.
Kontakt: ungdomskontakten@horten.kommune.no

 

Duganes kar

"Duganes kar" er en guttegruppe hvor ulike temaer blir drøftet i en trygg gruppesetting. Gruppen er for elever på videregående skole og tilbudet gjennomføres i skoletiden på Horten videregående.

Tilbudet holdes av de mannlige ungdomskontaktene.
Kontakt: ungdomskontakten@horten.kommune.no

 

Trimgruppa

"Sammen om fysisk aktivitet"
Trening på treningssenter. Både apparater og saltrening.
Tid/sted: Tirsdag og torsdag kl 10.15-12.00 (møtes ferdig skiftet) på Trimhuset.
Betaling: Du er selv ansvarlig for eget medlemskap

 Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Golfgruppa

"Introduksjon til GOLF, alternativ vei til grønt kort"
* Fysisk aktivitet i frisk luft og fin natur
* Være sammen med andre
* Gratis lån av utstyr
Tid/sted:
Tirsdag, 2-3 timer på Borre golfbane, avsluttes med lunsj i det fri

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Musikkgruppa

"Samvær med musikk i fokus"
* Sosialt samvær
* Musikkglede
* Individuelt tilpasset
* Gratis lån av utstyr og lokaler
Tid/sted:
Tirsdag ca 2 timer, oppmøte kl 12.30 på Kulturhuset 37

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf: 92053509

 

Gå- gruppa

I samarbeid med Mental helse Horten og LHL har vi tilbud om gågruppe hver tirsdag.
Tid/sted: Vestre Braarudgate 4, kl 16.45 kjører vi sammen ned til Karljohansvern, eller møt opp på KJV kl 17.00.
Her er det 3 alternative løyper å velge mellom.
Avsluttes med en kaffekopp, noe å bite i og sosialt samvær utenfor Lokal historisk senter før man blir kjørt tilbake.

Kontakt:Jeanette.Jacobsen@horten.kommune.no eller tlf:92053509

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284