Enhet for rus og psykisk helse

hender.jpg - Klikk for stort bilde

Alle tjenestene som omhandler rus og psykisk helse i Horten kommune ble samorganisert i 2014 i en felles enhet; Enhet for rus og psykisk helse.  

Det ytes hjelp for å øke livskvalitet og mestringsevne for personer med rus og/eller psykiske utfordringer. Enhet for rus og psykisk helse er delt inn i 4 ulike team; Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam. Teamene er inndelt etter hvilket behov den enkelte har for oppfølging og hjelp, og ikke ut i fra diagnose eller problemområde. Du kan søke om tjenestene under enhet for rus og psykiske helse gjennom Helseservice. (PDF, 212 kB) Det ytes hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven, og Helseservice fatter vedtak på store deler av tjenestene.

I Enhet for rus og psykisk helse innebærer bemannet bolig ulike tilbud om tilstedeværelse og oppfølging fra ansatte på Mestringsteam ut i fra behovet til den enkelte bruker. Bruker må selv søke på et slikt tilbud på lik linje med andre tjenester i vår enhet. Vi har en egen handlingsplan for rus og psykisk helse (PDF, 990 kB).

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marianne Ødegaard
Enhetsleder for rus og psykisk helse
Mob: 959 20 168
Birgit Walaas
Leder Mottaksteam
Mob: 975 50 257
Jeanette Jacobsen
Leder aktivitetsteamet
Tlf: 920 53 509
Gorm Hage
Leder for vekstteam
Mob: 975 50 322
Atle Mosebekk Arntsen
Leder Mestringsteam
Mob: 957 87 079

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284