Koordinator og individuell plan

Alle brukere som er i behov for koordinering av langvarig og sammensatte tjenester, får tildelt en koordinator.

I Horten kommune er tjenesteansvarlig (TA) koordinator, dersom ikke brukeren selv ønsker noe annet.

Personer med behov for koordinering av langvarig og sammensatte tjenester vil selv, eller den som representerer bruker, medvirke til utarbeidelse av en individuell plan (IP).

Koordinerende enhet for habililtering og rehabilitering

Søknad om individuell plan (PDF, 376 kB)

Søknad om helse - og omsorgstjenester (PDF, 212 kB)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Sosialtjenesteloven

Barnevernsloven

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helse- og boligservice
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284