Koordinator og individuell plan

Individuell plan og koordinator er for deg som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester. Planen utarbeides i samarbeid med deg. 

Horten kommune benytter i dag digital IP. Dette for at planen skal være lett tilgjengelig for deg som pasient/bruker. Har du spørsmål eller trenger bistand til utfylling kan du kontakte Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er at du:

 • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
 • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
 • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

For mer informasjon om hva individuell plan og koordinator er, se Helsedirektoratets veileder om individuell plan og koordinator.

Hvordan søke? 

Fyll ut og send søknadsskjema (PDF, 376 kB) til Horten kommune v/ Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten.

Klage

Får du avslag på søknad om individuell plan kan du klage. Benytt klageskjema (PDF, 75 kB) og send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helse- og boligservice
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284