Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern. 

Enheten skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen.

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan vedlikeholde eller trene opp dine ferdigheter og evner. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Søknad om individuell plan (PDF, 376 kB)

Søknad om helse - og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, koordinator og individuell plan

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

Barnevernloven

Koordinator og individuell plan

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helse- og boligservice
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284