Koordinering og individuell plan

Koordinerende enhet har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene.

Alle med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individuell plan

Koordinerende enhet 

 • har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen.

 • bidrar til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

 • bidrar til et samordnet, tverrfaglig og planlagt tjenestetilbud, hvor din medvirkning og innflytelse er viktig.

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan vedlikeholde eller trene opp dine ferdigheter og evner. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Kontakt

Ta kontakt med koordinerende enhet ved Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356.

 

Søknad om individuell plan (PDF, 376 kB)

Søknad om helse - og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, koordinator og individuell plan

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

Barnevernloven

Koordinator og individuell plan

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helse- og boligservice
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284