Kommunal Fysio- og ergoterapi

Kommunale Fysio- og ergoterapeuter arbeider med mennesker som har forskjellige funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Vi arbeider med ulike sykdomsgrupper innen blant annet nevrologi, revmatologi, ortopedi og hjerte- og lungeproblematikk. Vi har et grunnleggende fokus på rehabilitering i vår tjeneste.

Kommunen har også privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Får du henvisning fra lege til behandling hos fysioterapeut med driftsavtale, vil behandling hos disse inngå i frikorts- ordningen.

Kommunal Fysio- og ergoterapitjenesten gir blant annet tilbud om:

 • Undersøkelse, behandling og trening
 • Utredning og kartlegging av hjemmet
 • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser
 • Formidling av hjelpemidder, ved kortvarig og varig behov
 • Veiledning i boligsaker / tilrettelegging av bolig
 • Funksjons- og aktivitetsvurdering
 • Trening i funksjon og aktiviteter i dagliglivet
 • Rådgivning og veiledning
 • Frisklivssentral
 • Dagrehabilitering på Horten aktivitetssenter

Kontakt - Kommunal tjeneste:

Braarudåsen Senter, Harald Pedersens gt. 11, 3181 Horten

Ergoterapi: 3308 6637 (mandag til fredag 08.30 – 10.00)

Fysioterapi: 3308 6600 (mandag til fredag 08.30 – 10.00)

Kontakt - privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale:

Horten fysikalske institutt, Storgaten 19 3181 Horten / Tlf:33 04 29 51. Spesialitet: Manuell terapeut, Psykomotorisk fysioterapi med fordypning i traumebehandling

Central Fysikalske Institutt, Løkkegata 3, 3181 Horten / Tlf:33 04 39 40. Spesialitet: Artrose store / små ledd, treningsrom.

Holtandalen Fysioterapi, Bassengbakken 9, 3189 Horten / Tlf:33 04 45 30. Spesialitet: Barn- og unge rehabilitering.

Linden Fysioterapi, Strandparken 3, 3187 Horten / Tlf:33 04 52 32.

Olav Rafoss, Grev Wedelsgt.44, 3179 Åsgårdstrand /Tlf: 90 73 39 15. Spesialitet: Manuell terapeut

Marianne Edding, Kirkebakken 17, 3184 Borre / Tlf: 33 03 91 72. Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapi

Borre fysioterapi, Kirkebakken 17, 3184 Borre / Tlf: 33 03 06 50. Web: www.borrefysioterapi.no

Spesialitet: Manuell terapeut, gruppe- og individuell trening.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284