Helsetjenester i institusjon

Braarudåsen senter - Klikk for stort bilde Braarudåsen er et senter for rehabilitering, avlastning og lindrende behandling. 

Vår rehabilitering- og korttidsavdeling er på Braarudåsen senter.

Hvem kan få et opphold?

Korttidsopphold er for personer som har behov for oppfølging hele døgnet. 

Hva skjer på et rehabilitering- og korttidsopphold? 

Målet med et opphold på Braarudåsen senter er

 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Hvordan søke?

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Praktisk informasjon

Resepsjonen er åpen fra 09-15.30.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Horten kommune jobber tett med pasientene på Braarudåsen senter.

Besøkstid

Vi har ikke fast besøkstid, men hos oss skal pasienten ha møter med pleiere, ergoterapeut og lege, i tillegg til at en skal spise og trene. Derfor anbefaler vi besøkelsestid fra kl 15- 21.00.

Frisør og fotpleie

Frisør hver torsdag.

Fotpleier annenhver fredag.

Kultur/aktivitet

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på senteret arrangert av frivillige hjelpere. Oppslag finner du på avdelingene.  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Vibeke Kristiansen
Vibeke Kristiansen
Enhetsleder Horten helsehus
Tlf: 33085340
Mob: 95168228
Vibeke Kristiansen
Resepsjon
Tlf: 33 08 66 00
Guri Knudsrød
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering
Mob: 913 87 477
Braarudåsen Senter Harald Pedersensgt.11, 3182 Horten
Therese Marheim Løe
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen
Tlf: 400 16 321

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284