Hjemmetjenesten

En eldre dame. - Klikk for stort bilde

Hjemmetjenesten skal bidra til at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Hjemmetjenesten er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som etter vedtak gir pleie, omsorg, veiledning og observasjon i hjemmet.

Du kan ta kontakt med sentralbordet på telefon: 954 60 088, hverdager mellom kl 8.00-14.00.

Hvordan søke om hjemmetjenester?

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Det kan være hjelp til: 

 • personlig hygiene,
 • ernæring,
 • sårstell (hvis du ikke selv kan gå til lege),
 • hjelp til medisiner eller
 • veiledning som bidrar til økt egenomsorg.

Hjemmetjenesten består av tjenestene: hjemmesykepleie, trygghetsalarmpraktisk bistand (tidligere hjemmehjelp) og Brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Vi er inndelt i avdelingene:

 • Nord
 • Syd
 • Tveiten
 • Borre
 • Sentrum
 • Praktisk bistand/ Åsgata bofellesskap 

Oversikt over hvilken sone du tilhører finner du på denne lenken:Gatenavn og soneinndeling med telefonnummer (PDF, 568 kB). Alle sonene har egne vakttelefoner hvis du har behov for å komme i kontakt med oss.

Hjemmesiden Helsenorge.no inneholder nyttig informasjon om innbyggernes rettigheter og kommunens plikter for disse tjenestene.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kjersti H. Norheim
Enhetsleder Hjemmetjenesten
Tlf: 95792197
Ingrid Weltzien
Avdelingsleder Syd og BPA
Mob: 975 50 224
Hege Samnøy
Avdelingsleder Tveiten
Mob: 975 50 026
Silje Berg Hofsøy
Avdelingsleder Borre og natt
Tlf: 97550094
Eva Henriksen
Avdelingsleder Praktisk bistand og Åsgata
Mob: 975 50 211
Ann H. Henriksen
Avdelingsleder Sentrum
Mob: 975 50 204
Brit H. Bettum
Avdelingsleder Nord
Mob: 975 50 215

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284