Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens kan også bidra til nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

For å få mer informasjon og hjelp til å søke på tilbudet kontakt demenskoordinator.

Telefon: 9755 0254 

Mail: sylvi.jacobsen@horten.kommune.no

Horten kommune har følgende dagaktivitetstilbud for personer med demens:

- Grønn omsorg - Freberg gård - tlf: 9755 0319. Adr: Hellandveien 225, 3180 Nykirke.

- Åsgårdstrand eldresenter - tlf: 3308 1808. Adr: Grev Wedels gate 20, 3179 Åsgårdstrand.

- Edvard dagaktivitetssenter (på Åsgårdstrand sykehjem) - tlf:415 94 940. Adr: Spettåsveien 6, 3179 Åsgårdstrand.

- Indre havn dagaktivitetssenter (på Indre havn sykehjem) - tlf: 3308 6779. Adr: Bankløkka 3, 3181 Horten.

- Borre dagaktivitetssenter (på Borre sykehjem) - tlf: 4090 6074 - 73.  Adr: Gannestadveien 7, 3184 Borre.

Mail: guri.knudsrod@horten.kommune.no

Sist endret 18.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284