Boligkontoret

Boligkontoret skal bidra til at personer / familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet, blir i stand til å skaffe, eller beholde, en god bolig. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og / eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

Boligkontorets ansvarsområde:

 • Kommunale utleieboliger
 • Omsorgsboliger
 • Startlån
 • Boligtilskudd til etablering
 • Boligtilskudd til tilpasning
 • Husbankens bostøtte
 • Råd og veiledning

 

Publikum som ønsker kontakt med Boligkontoret kan henvende seg direkte på tlf. nr: 409 05 443 (kl. 09.00 - 14.00), eller til Rådhuset på tlf. nr:  33 08 50 00 (kl. 08.00 - 15.00). 

Publikum vil få hjelp ved personlig oppmøte på rådhustorget. 

Rådhustorget vil bistå med veiledning ved innlevering / utfylling av søknader, og informasjon om de ulike ordningene.

Ved ytterligere behov for råd / veiledning kan det settes opp timeavtale direkte med en ansatt på Boligkontoret.

Boligkontoret administrerer det boligsosiale arbeidet i Horten kommune.

Saksbehandlingstider (etter at all dokumentasjon er innlevert):

 • Søknad om rettighet til kommunal bolig: Ca 1 mnd.
 • Husbanken bostøtte: Søknadsfrist den 25. i alle måneder, svar ca den 20. i påfølgende måned. 
 • Startlån og boligtilskudd til etablering: Ca 3 - 4 mnd.
 • Boligtilskudd til tilpasning: Ca 1 - 2 mnd.

Skjema for henvendelse om nye omsorgsboliger i Braarudåsen (PDF, 229 kB).

Linker:

Vi oppfordrer alle våre brukere til å søke elektronisk på Husbanken.no.

KONTAKT:

Boligkontoret direkte: 409 05 443

Rådhuset: 33 08 50 00

Anne M. Johnsen

Avdelingsleder Boligkontoret

Telefon: 975 50 499

Sist endret 18.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Anne M Johnsen
Avdelingsleder Boligkontor
Tlf: 975 50 499

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284