Restskatt person og næring

Hvis skatteoppgjøret ditt viser at du har restskatt må du betale det du skylder.

Person og personlig næringsdrivende

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt før likning. Den må betales selv om likningen påklages. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til Kemnerens bankkonto for skatt.

Ved elektronisk betaling må man bruke KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. Du kan også lage KID-nummer på skatteetatens nettsider. Forfall fremkommer tydelig på giroen.

For å unngå restskatt kan man foreta tilleggsinnbetaling. Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31.mai.

Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Dersom skattyter er uenig i likningen, sendes klage til skattekontoret. Restskatten skal betales til forfall selv om likningen er påklaget. Du kan også klage på skatteoppgjøret.

Skatteoppgjør sendes ut i flere puljer fra ca. 25. juni hvert år. Det blir så foretatt fortløpende oppgjør frem til ca. 10. oktober.

Næring

Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret.

Restskatt forfaller i sin helhet til betaling 3 uker etter utleggsdato..

For å unngå restskatt kan man foreta tilleggsinnbetaling. Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31.mai.

Betaling skjer til Kemnerens bankkonto for skatt. Ved elektronisk betaling må man bruke KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. Du kan også lage KID-nummer på skatteetaten.no.Forfall fremkommer tydelig på giroen.

Gjelder betalingen flere terminer og/eller flere skattearter, må det benyttes et betalingskort for hver skatteart og for hver termin.

Dersom skattyter er uenig i likningen, sendes klage til skattekontoret. Restskatten skal betales til forfall selv om likningen er påklaget. Mer informasjon om skatt. finner du på skatteetaten.no 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284