Administrasjonssjefen

Administrasjonssjefen leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret.   

Ragnar Sundklakk er administrasjonssjef i Horten kommune. Administrasjonssjefen er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet fra kommunestyret til administrasjonssjef gjennom egne administrative delegeringsbestemmelser (PDF, 312 kB) for hver kommunestyreperiode.

Administrasjonssjefens ansvar og myndighet

Administrasjonssjefens myndighet og oppgaver er lovregulert i kommuneloven. Administrasjonssjefen skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Han skal sørge for at kommunal tjenesteproduksjon skjer i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Internrevisor, Monica Vestå bistår med å sikre dette, og er direkte underlagt administrasjonssjefen for å sikre uavhengighet i linjeorganisasjonen.

Administrasjonssjefens ledergruppe

Administrasjonssjefens ledergruppe består av syv kommunalsjefer, HR-sjefen, Økonomisjef, internrevisor, to hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud, kommunikasjonsansvarlig og kommuneoverlegen.

Administrasjonssjefens kommunalsjefsgruppe

Administrasjonssjefen kommunalsjefsgruppe består av seks kommunalsjefer som har ansvar for hver sitt kommunalområde: Helse og velferd, Oppvekst, AdministrasjonKultur og samfunnsutvikling, Teknisk, NAV Horten og Horten Havnevesen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Ragnar Sundklakk
Ragnar Sundklakk
Administrasjonssjef
Tlf: 33 08 50 00
Mob: 975 50 395
Inger Lise Hansen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 901 34 154
Ritha Bye
Administrasjonssjefens sekretariat
Tlf: 33 08 54 08
Mob: 975 50 009

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284