Forliksrådet

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Du kan sende inn sende inn klage til forliksrådet på politiets nettsider. 

I Horten holdes møtene i underetasjen på Rådhuset, Teatergata 11, 3187 Horten.

Telefon til Forliksrådet i Horten er 33 34 44 00.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284