Valg 2017

valglogo_sort_bokmaal.jpg - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Alexander Svanberg. Sist endret 19.06.2017

Når kan du stemme?

Stortingsvalget 2017 avholdes 11. september 2017. Valglokalene er åpne fra 0900-2100 på valgdagen.

Ordinær forhåndstemming åpner 10. august klokken 10.00.

Horten rådhus er fast sted for forhåndsstemmegivning. Åpningstid for forhåndsstemmegivning i rådhuset er:

 • I perioden 10.08.17 – 18.08.17, mandag til fredag, kl 10:00  – 15:00

 • I perioden 21.08.17 – 01.09.17, mandag til fredag, kl 09:00 – 15:00

 • Lørdag 02.09.17, kl. 10:00 – 15:00.

 • I perioden 04.09.17 – 08.09.15, mandag til fredag, kl. 09:00 – 18:00.

Husk at det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet, dvs. at velgere kan stemme i en annen kommune enn der vedkommende bor og er manntallsført. Stemmegivningen sendes i posten til velgerens hjemkommune. 

Tidligstemmingen åpner mandag 3. juli. Er du bortreist i forhåndstemmeperioden og på selve valgdagen, kan du benytte deg av denne muligheten. Du bestiller time hos servicetorget på rådhuset: Tlf: 330 85 000

NB! Personer som av ulike årsaker ikke kan møte personlig i stemmelokalene, kan søke om ambulerende stemmegivning. Frist for dette er tirsdag 04.09.17. Søknad sendes: ritha.bye@horten.kommune.no

Hvor kan du stemme?

Horten kommune har som sist fire valgkretser: I Horten sentrum, på Borre, I Åsgårdstrand og på Skoppum.

Hortenshallen og Borrehallen er stemmelokale for sine respektive kretser.

Merk! Åsgården skole erstatter Åsgården sykehjem som stemmelokale. Det samme gjør Lysheim skole for arbeidskirken.

Valglokalene er åpne fra 0900-2100 på valgdagen.

Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, kan stemme til stortingsvalget i 2017. Det er en forutsetning er innført i kommunens manntall på valgdagen.  Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Har du vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt.

Manntallsutkastet skal ligge ute til offentlig ettersyn frem til valgdagen. Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra manntallet, kan kreve at valgstyret retter feilen. Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

 Manntallet legges ut så snart dette foreligger og til og med valgdagen på følgende steder:

 • Meny Åsgårdstrand, Paletten kjøpesenter, 3179 Åsgårdstrand

 • Kiwi Borre, Gannestadveien 1 – 3, 3184 Borre

 • Kiwi Skoppum, Tunet, 3185 Skoppum

 • Spar Nykirke, Kopstadveien 3, 3180 Nykirke

 • Meny Horten, Dampejordet 1, 3189 Horten

 • Coop Prix Holtandalen, H. B. Haraldsensgt. 36, 3188 Horten

 • Meny Borreveien, Borreveien 92, 3186 Horten

 • Horten Bibliotek

 • Rådhustorget

 

Mer informasjon

Valgportalen Valg.no er en nyttig samleside for Valg 2017.

Lurer du på mer angående Valg 2017 i Horten kommune kan du også kontakte Kontaktpersoner Ritha Bye eller Helge Etnestad via Horten kommunes sentralbord: Tlf: 330 85 000.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering