"Vital cities", et europeisk samarbeidsprosjekt

Horten kommune får 10. og 11. mars besøk av europeiske samarbeidspartnere i "Vital cities", der fokus er å fremme fysisk aktivitet og folkehelse gjennom bruk av offentlige rom. Siste delen av fredagen er åpen for publikum fra kl 15.00 – 16.00 .

 

Horten kommune er sammen med Vestfold fylkeskommune med i et europeisk prosjekt, «Vital Cities», der fokus er å fremme fysisk aktivitet og folkehelse gjennom bruk av offentlige rom.

I den forbindelse får vi besøk av kollegaer fra Italia, England og Nederland for å bistå oss i å utvikle vårt lokale prosjekt. Programmet starter torsdag 9. mars med informasjon om Horten, vårt lokale prosjekt i Lystlunden og HOPP, samt befaringer.

Fredag 10. mars har vi invitert ulike interessenter, både beslutningsfattere, fagfolk, representanter for ungdom og frivillige organisasjoner til idédugnad i Horten rådhus.

Siste delen av fredagen er åpen for publikum fra kl 15.00 – 16.00 .

Her vil Steve Rose fra Birmingham , sammen med sine kollegaer, presentere sine observasjoner og anbefalinger for videre arbeid i Horten.

Møtet avholdes i kommunestyresalen og de som ønsker å delta er hjertelig velkomne.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284