Vil du bli meddommer?

Klikk for stort bildeVi ønsker innspill på personer som har lyst til å bidra som meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere for perioden 2021-2024 skal velges våren 2020. Meld din interesse innen 1. mars. 

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Du får ikke lønn for å være meddommer, men du kan søke om tapt arbeidsfortjeneste og få erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nordre Vestfold Tingrett, Borgarting lagmannsrett eller Jordskifteretten innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Hvem kan bli meddommer? 

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Horten kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Du finner mer informasjon finner på domstolenes sin hjemmeside. 

Meld din interesse

Hvis du ønsker å være meddommer i Horten for perioden 2021-2024 kan sende en epost til ritha.bye@horten.kommune.no eller telefon 97 55 00 09.
Vi ønsker å høre fra deg, enten du er ny eller har vært med tidligere. Alle som har vært meddommer tidligere må melde sin interesse for hver periode. 


Frist for å melde interesse er: 1. mars 2020

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284