Vil du bidra til plan for idrett og fysisk aktivitet i Horten?

 Vi ønsker med dette å invitere deg/ dere til et møte for å få innspill til hvordan vi kan legge til rette for hvordan vi sammen kan øke aktivitetsnivået og bedre rammevilkårene for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillighet i vår kommune og ditt lokalsamfunn.

Horten kommune er i gang med to planleggingsprosesser :  

 • For å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet   

 • For å legge til rette for en levende og mangfoldig frivillig sektor  

Idrett og fysisk aktivitet  

Kommunen skal i løpet av det neste halvåret revidere Plan for idrett og fysisk aktivitet. Denne vil legge føringer for prioriteringer, tiltak og satsningsområder, knyttet til idrett og fysisk aktivitet, de kommende fire årene.

Denne kvelden vil vi kort presentere status og utvikling for kommunen knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Så vil vi jobbe i grupper med å se på muligheter og begrensninger for å øke aktivitet for flere av innbyggerne. 
 

Arrangementene er fordelt på to kvelder og fire steder:

 • Horten: Mandag 17. oktober, kl. 19-21. Kulturhuset 37, Scenen
 • Åsgårdstrand: Mandag 17. oktober, kl. 19-21. Åsgården skole, Amfiet
 • Nykirke: Onsdag 19. oktober, kl. 19-21, Fagerheim skole, Amfiet
 • Skoppum: Onsdag 19. oktober, kl. 19-21. Lysheim skole, personalrommet

Dersom du/ dere opplever å ha tilhørighet og interesser i for eksempel Horten og Nykirke er dere selvsagt hjertelig velkomne til å delta begge kvelder. 

Del gjerne med din organisasjon, ditt nettverk, dine ansatte eller andre aktuelle.

Dersom du/ dere ikke har anledning til å delta, men har innspill å komme med, kan disse sendes til: kirsti.jansson@horten.kommune.no

Frivillighet  

Innspill- og medvirkningskveld til Plan for frivillighet. Onsdag 26.10.22 møtes vi på scenen på Kulturhuset 37 for sammen å komme frem til de gode løsningene for å fremme en levende og inkluderende frivillig sektor - til beste for alle innbyggere i Horten kommune.  

Plan for frivillighet og Plan for idrett og fysisk aktivitet er tett knyttet sammen og skal ivareta alle deler av frivilligheten, med hovedpilarene humanitær frivillighet, idrett, kultur og nærmiljøinitiativ.   
Vi trenger innspill, tanker og ideer for hvordan frivilligheten kan vokse og utvikle seg i årene fremover fra innbyggerne i Horten.   

Vi trenger innspill fra alle. Fra de som gjør en innsats i et idrettslag, et trossamfunn, en humanitær organisasjon, for kulturlivet, i politikken, i nærmiljøet, eller annet, fra de som er frivillige ildsjeler, fra de som deltar litt og fra de som ikke er del av frivilligheten i dag.   

Ved spørsmål kan du ta kontakt med malin.korshavn@horten.kommune.no  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284