Vi trenger flere hjem til enslige mindreårige flyktninger

Ønsker du å være en betydningsfull voksen for ungdom som er kommet til Norge uten sine foreldre? Da kan dette være en jobb for deg.

De enslige mindreårige flyktningene trenger som alle andre ungdommer tålmodige, rause og forutsigbare voksne som har evnen til å stå i en krevende og meningsfull jobb. Det er viktig at du har god kulturforståelse, du kan gjerne ha Afghansk bakgrunn, med morsmål på pashto eller dari, men dette er ikke et krav. 

Du skal hjelpe ungdommen med å bli inkludert i hjemmet og integrert på plassen der ungdommen bor. Det blir viktig å ha fokus på å gi veiledning til praktiske gjøremål slik at ungdommen er trygg til å flytte for seg selv når eventuelt videregående løp er gjennomført.
Som oppdragstaker hos oss vil du få grunnstøtte (arbeidsgodtgjøring), utgiftsdekning og i noen tilfeller frikjøp fra jobben din, for å kunne være hjemme sammen med ungdommen. 
I tillegg vil du få delta på kurs og få opplæring. Du får oppfølgning og veiledning av kontaktperson i enhet for enslige mindreårige flyktninger.

Ta gjerne kontakt med Susanne Løkkebø på telefon: 97 55 02 99 for en uforpliktende prat.
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284