Vi har behov for boliger - kan du hjelpe?

Horten kommune skal i løpet av 2023 bosette over 100 flyktninger. Arbeidet er godt i gang, men vi har fortsatt behov for boliger.

Regjeringen har bedt norske kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2023. Kommunene spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet.

I Horten dreier det seg om vel 100 flyktninger med behov for husly.

Horten kommune trenger nå boliger innenfor kommunegrensen i størrelsesorden ett til fire soverom.

Har du et slikt leieobjekt? 

Ta kontakt med Bosettingsansvarlig Skaiste Vitke mandag til fredag mellom 8-15 på telefon: 940 35 238

Alternativt kan du sende en e-post til skaiste.vitke@nav.no

På forhånd tusen takk!
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284