Varsel om stenging av Hortenskanalen

Kanalen i Horten - Klikk for stort bildeKanalen blir fra neste uke stengt for båttrafikk grunnet arbeid med ny bro i Fyllinga.

Kanalen er planlagt stengt fra uke 17 og fram til ny bro er på plass.

Dette vil være senest november 2021, men mest sannsynlig før.

Midlertidig overgang

Det er etterspurt og sterkt ønsket en midlertidig overgang for å sikre tilgjengelighet til rekreasjonsområdet for gående. Denne tilgjengeligheten er av stor samfunnsmessig betydning for alle som bruker området. Det skal derfor etableres en midlertidig overgang.

Dette vil medføre at kanalen stenges for båttrafikk. Hele installasjonen vil fjernes når ny bro er på plass. Overgangen vil bestå av to landganger som går ut på en flåte i kanalen. Den vil plasseres litt lenger inn i kanalen enn hvor brua står i dag.

Den vil ha rekkverk og være belyst.

Overgangen er planlagt satt ut i løpet av uke 17. Da vil kanalen stenges og det vil settes opp skilter i begge ender av kanalen.

Tiltakene

Det er gitt tillatelse fra Kystverket iht. havne og farvannsloven. Det er gitt dispensasjon fra Kulturarv iht. kulturminneloven.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284