Utvidet skjenketid på sommerstid? - Si din mening!

Helle vin i vinglass - Klikk for stort bilde

Kommunestyret i Horten vedtok 12. desember at forslag om endring i salgs- og skjenketider i sommerhavåret 2018 skal sendes ut på høring. Fristen er satt til 20. januar 2018.

I dagens regelverk tillates det ikke skjenking av alkohol, eller servering av mat etter kl. 02:00.  Alkohollovens maksimaltid for skjenking av alkohol er 03:00. Kommunestyret ønsker å åpne for å kunne gjøre tilbudet til byens brukere bedre ved at serverings- og skjenkenæringen får utvidet sine åpningstider i sommerhalvåret.

Bransjen i bresjen

Vedtaket i kommunestyret baserer seg på en henvendelse fra Horten Handelsstand, hvor det bes om utvidete serverings- og skjenketider i sommerhalvåret. En eventuell endring av forskriften er underlagt en åpen høring. Høringsuttalelsene vil danne grunnlag for en ny politisk sak om evt. forskriftsendring, som vil bli lagt frem for kommunestyret for endelig vedtak.

Si din mening

Det er viktig at alle berørte blir hørt, og derfor ønsker vi å høre din mening om forslaget. Høringsuttalelser sendes postmottak@horten.kommune.no, eller Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten

Svar må være sendt innen 20. januar 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284