Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1 og 3 i Horten sentrum

Klikk for stort bildeHorten kommune inviterer eiendomsutviklere til å komme med forslag til hvordan Prestegata 1 -3 kan utvikles.

Kommunestyret vedtok i juni 2020 at Prestegata 1 og 3 legges ut i markedet som en konseptkonkurranse. Tomtene som ligger meget sentralt i Horten sentrum, grenser til hverandre og utgjør ca. 1,8 mål. Konkurransegrunnlaget (PDF, 2 MB) inviterer aktører til å foreslå gode løsninger for tomtene som vil gagne Hortens innbyggere og bidra til et levende sentrum.  

Prosjektet i Prestegata 1-3 skal bygge opp under Horten kommunes mål om en mer levende by. Bidragene skal legges frem for kommunestyret til endelig beslutning om et eventuelt salg.

Det vil bli lagt vekt på prosjektets kvaliteter i bymiljøet, synergier med Kulturkvartalet, bevaringen av huset i Prestegata 3, potensiale for næring / bolig og pris. Kriteriene er forskjellig vektet og vil være avgjørende for hvilken score det enkelte bidrag oppnår. 

Konkurransegrunnlaget er noe presisert knyttet til hvordan evalueringen av tilbudene skal gjennomføres.

Bakgrunnsdokumenter

Konkurransegrunnlag
Politisk sak
Reguleringsplan (PDF, 240 kB)
Situasjonskart (JPG, 36 kB)

Spørsmål sendes til postmottak@horten.kommune innen 17. august. 

Fristen for å delta i konkurransen er satt til: 01.09.2020.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284