Tjenestebeskrivelse - Horten bibliotek

Formål med tjenesten

”Å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ” (Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985).

 
 

Hvem kan få tjenesten   

Alle barn, ungdom og voksne.    

Tjenestens innhold  

 • utlån og bruk av bøker, e-bøker, lydbøker, musikk, film, dataspill, aviser, tidsskrifter, offentlig informasjon og oppslagsverk  
 • informasjon, råd og veiledning   
 • innlån og retur av bøker og andre media fra andre bibliotek etter nasjonale fjernlånsregler  
 • mulighet til å få bøker brakt hjem for handikappede og eldre som ikke kan komme til biblioteket  
 • utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag, forfattertreff  
 • PCer med tilgang til internett og printer, trådløst nettverk  
 • lesesalsplasser og studierom  
 • mikrofilmapparat, kopimaskin, sending av faks, skanning av epost, attestasjon av vitnemål  
 • digitale tjenester: søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering, MappaMi - administrasjon av egen lånekonto, SMS-tjenester, hentemelding på reservert materiale, forhåndsvarsel før forfall, Facebook, Instagram  
 • selvbetjening for utlån/innlevering  

Hva kan du forvente av oss  

 • du føler deg velkommen  
 • du blir møtt med respekt  
 • du får svar på dine spørsmål  
 • dine henvendelser behandles konfidensielt  
 • det skal være ryddige og merkede samlinger  
 • dine forslag til innkjøp blir vurdert  
 • biblioteket har skjema for ris og ros  
 • bibliotekets utvikling skal skje i overenstemmelse med brukernes behov  

Hva vi forventer av deg  

 • du kjenner bibliotekets låneregler  
 • du har med deg lånekort når du skal låne  
 • du overholder lånefrister  
 • du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte  
 • du følger bibliotekets regler for internettbruk  
 • du gir tilbakemelding på tjenestene våre  

Betaling  

 • det er gratis å låne  
 • gebyr for varselbrev for voksne: 1. purrebrev kr. 50, 2. purrebrev kr. 100, 3. purrebrev kr. 150  
 • gebyr for varselbrev for barn: 1. purrebrev kr. 25, 2. purrebrev kr. 50, 3. purrebrev kr. 75  

Klageadgang (saksgang)  

Ansvarlig for tjenesten  

 • biblioteksjef. Virksomhetsleder kultur og samfunnsutvikling  

Tjenestested(er)  

 • Horten bibliotek, Åsgårdstrand bibliotek  

Tilgjengelighet og kontortid  

 • adresse Horten bibliotek: Apotekergata 10, 3187 Horten  
 • telefon: 33 08 53 30  
 • telefax: 33 08 53 33  
 • hjemmeside:   https://hortenbibliotek.no/
 • e-post: bibliotek@horten.kommune.no 
 • åpningstider:
  Alle dager: kl. 07.00 til 23.00 (tilgang med lånekort tilknyttet Horten bibliotek)
  Mandag-torsdag kl. 08 til 19
  Fredag kl. 08 til16
  (Ubemannet på hverdager fra kl 08:00 til 10:00)
   Lørdag kl. 10 til 15  
  Åpningstider for sommerferie, jul og påske blir annonsert  
   
 • adresse Åsgårdstrand bibliotek: Åsgården skole, Granåsveien 46, 3179 Åsgårdstrand  
 • telefon: 975 50 489  
 • åpningstider: mandag kl. 16-19  
 • åpningstider følger skolens ferier  

Lovverk / hjemmel / vedtak  

Lov om folkebibliotek  

Aktuelt skjema  

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284