Tiltak for å bedre språkforståelsen til minoritetsspråklige barn

Søknadsfrist for å søke midler til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder er 1. september.

Søknaden sendes til Tjenesteområde barnehage, postboks 10, 3191 Horten.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant
minoritetsspråklige barn i førskolealder. Målrettede språkstimuleringstiltak i førskolealder,
herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre skolestart for barn
som ikke har norsk som morsmål og på sikt øke barnas deltakelse på alle samfunnets
arenaer. Språkstimuleringstiltak bør derfor tilbys i barnehagen.

Alle som driver godkjente barnehager kan søke om tilskuddet. Andre tjenester som har til
formål å bedre språkforståelsen blant førskolebarn, og som ønsker å utvikle tverrfaglige tiltak
med barnehagen som en naturlig samarbeidspart, kan også søke kommunen om tilskudd.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284