Tilskudd til sosial inkludering og rekruttering av frivillige

Gult fly med banner hengende etter med teksten "frivillighet". I bakgrunnen; blå himmel og sol. - Klikk for stort bilde

Tilbakemeldingene fra frivillige lag og foreninger de siste årene har vært at det er vanskelig å opprettholde aktivitetstilbud for innbyggerne ettersom antall frivillige går ned. Mange lag og foreninger melder om at de må redusere tilbud på bakgrunn av dette.

Horten kommune ønsker å stimulere til nye og kreative måter for rekruttering av frivillige.

Kommunen har mottatt tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom partnerskap for folkehelse som skal deles ut etter følgende kriterier:

Hvem kan søke: 

 • Lokale lag og foreninger (frivillige organisasjoner) 

Prosjekter som det søkes midler til må:   

 • Bidra til å rekruttere frivillige, instruktører, aktivitører, eventuelt andre.
 • Bidra til at aktiviteten til foreningen styrkes og øker.

Tilskuddet kan benyttes til:

 • Arrangementer
 • Opplæringsaktiviteter for frivillige
 • Rekrutteringsaktiviteter for frivillige

Krav:

 • Foreningen må være registrert i Friskus og legge ut aktiviteten det søkes støtte til i aktivitetskalenderen horten.friskus.com. 
 • Aktiviteten bør settes i gang innen utgangen av september 2023 og må være gjennomført innen utgangen av 2023. 
 • Mottaker av midler skal rapportere hvordan pengene er benyttet. Hvis tilskuddet ikke er benyttet i tråd med søknaden, kan det bli reist krav om tilbakebetaling.
 • Søknad om midler skal leveres elektronisk. 
 • Sluttrapport og regnskap må sendes senest en måned etter prosjektets sluttdato til postmottak@horten.kommune.no.
 • Tilskuddspotten totalt er på kr. 120 000,-.

Det er en fordel hvis mottaker viser til hvordan tiltaket kan videreføres i drift etter tilskuddsperioden.     

Søk om tilskudd

Søknadsfristen er 30. juni 2023. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284