Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Glade barnehagebarn. - Klikk for stort bildeGlade barnehagebarn. Barne- ungdoms- og familiedepartementet (BUFDIR) har nå kunngjort tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge”  for 2023 og søknadsskjemaet er publisert.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Gå til: Utlysningen og hvilke aktiviteter det kan søkes om tilskudd til.

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Hvem kan søke?

 • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside.

Lurer du på noe?

Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Anders Engelstad  
Tlf: 92026307
anders.engelstad@horten.kommune.no 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284