Storgata 47-53, Åsgata 1 og 3 - Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har i møte 29.11.2016 besluttet å legge ut reguleringsplan for Storgata 47-53, Åsgata 1 og 3 ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader til planforslaget er 12. februar 2017.  

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har i møte 29.11.2016, i sak 105/16 behandlet et forslag til reguleringsplan. Planområdet er på ca. 3,9 dekar og ligger mot Storgata i sørøst. Planforslaget har planID 00387 og omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 128/136, 128/331, 128/227, 128/81, 128/466 samt deler av 128/162, 128/464 og 9702/1. Plankonsulent er KMS arkitekter, på vegne av Storgata Eiendom AS. Planen legger til rette for ca. 2000 m2 BRA ny bolig og ca. 400 m2 BRA ny næring.

Forslaget innebærer at det skal bygges 19 nye boenheter fordelt på et nytt bygg ut mot Storgata 47-49 med 14 boenheter samt et areal på ca. 400 m2 i 1. etasje til forretning/tjenesteyting. I Åsgata 1 og 3 skal det bygges et rekkehus med 5 boenheter. Hovedatkomst fra Åsgata, der parkering er tenkt løst ved en parkeringskjeller og overflateparkering. Felles uteoppholdsarealer og nærlekeplass legges i midten av kvartalet.

Ettersynet omfatter også forslag til oppheving av deler av Reguleringsplan for miljøprioritert gjennomkjøring rv. 19 (planID 226), der den nye detaljreguleringsplanen for Storgata 47-53, Åsgata 1 og 3 vil overlappe.

Plandokumentene er å finne på Horten bibliotek, på rådhustorget og ved å følge denne lenken til kommunens kartportal.

Merknader til planforslaget må være sendt til Horten kommune innen 12. februar 2017. Merknader kan sendes via kartportalen. Alternativt kan merknader sendes som brev til Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten eller: postmottak@horten.kommune.no

For mer informasjon vedrørende planforslaget kontakt Plan og utbyggingstjenester, v/ Torgeir Fagersand på telefon: 33 08 50 86 eller: torgeir.fagersand@horten.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering