Satser på Individuell jobbstøtte

Hender som holder sammen - Klikk for stort bilde

Horten kommune har etablert et nytt individuelt jobbstøtte-team med to jobbspesialister sammen med NAV. Tjenesten skal samarbeide med Enhet for rus og psykisk helse.

De nye jobbspesialistene heter Anneline Heimdal og Jarle Krämer. Anneline er utdannet fysioterapeut med erfaring fra NAV og tiltaksbransjen, mens Jarle er utdannet lærer og kommer fra utdannelsessektoren.

Målgruppen er unge brukere av Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) i aldersgruppen 18-30 år. 

Les mer om jobbstøtte på Navs hjemmesider

Store forventninger til arbeidet

Maria Victoria Aarsland, avdelingsleder ved NAV Horten ung, har ansvaret for satsingen og forteller at det er knyttet store forventninger til det arbeidet som nå settes i gang, og at NAV kommer til å gjøre sitt ytterste for å bistå med nødvendig støtte.

Horten hadde individuelt jobbstøtte-team fra 2013-2015. Den gang i regi av det som het Vestfold Individuell jobbstøtte. Erfaringene den gang var gode, og tjenestene har vært savnet. Nå har kommunen bestemt seg for å ta opp igjen satsingen, denne gang helt og fullt i egen regi.

– Forrige gang var satsingen et prosjekt med statlig finansiering. Da prosjektperioden var over og finansieringen forduftet ble tjenesten lagt ned. Behovet for en tjeneste som individuell jobbstøtte har imidlertid vært der hele tiden. Nå har kommunestyret bevilget penger til å ansette to jobbspesialister. Det innebærer at vi har fått på plass et etterlengtede tilbud til unge mennesker med helseutfordringer, sier kommunalsjef NAV, Kristian Aas.

Kommunalsjefen legger til:

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi er spente på hva vi kan få til i regi av nysatsingen.   

De åtte bud

Mette Marit Løke, regional Individuell jobbstøtte-rådgiver forteller at individuell jobbstøtte, bygger på åtte grunnleggende prinsipper.

Disse er:

1. Alle i målgruppen som ønsker å jobbe er kvalifisert for individuell jobbstøtte.
    Dette er ikke så lett å leve opp til.

2. Målet er ordinært lønna arbeid.
     Utfordrer oss på at vi skal gå rett på lønna arbeid, ikke velge veien om arbeidstrening.

3. Tett integrering med psykisk helsetjeneste.
     Se mennesker fra et nytt perspektiv.   

4. Deltakernes preferanser respekteres.
     Vi vet ikke bedre enn den det gjelder. 

5. Det gis tilpasset ytelses- og stønadsveiledning.
    Deltaker, behandler og NAV veileder utgjør et nettverk for å trygge det økonomiske.

6. Jobbsøkingen starter raskt.
    Skal ikke avvente fullført behandling, utredning eller uttesting.

7. Jobbspesialisten bygger relasjoner til arbeidsgivere basert på deltakernes ønsker.
    Noen ganger ansetter arbeidsgiver basert på tillit til jobbspesialisten.

8. Tidsubegrenset jobbstøtte.
     Rundt halvparten av deltakerne kommer i jobb. De som ikke gjør det, blir godt avklarte.

Hvorfor fungerer individuell jobbstøtte så godt?

– Det er fordi deltakerne ønsker seg jobb. At alle involverte, både deltakere, behandlere, NAV og jobbspesialister tenker jobb, og samarbeider tett med hverandre. Det betyr igjen at de beriker og forplikter hverandre, og bruker hverandre aktivt for å nå målet. En annen suksessfaktor er samtidighet i behandling og jobbsøking. Man er enig om veien man skal gå. IPS skal være forankret i solid lokalt samarbeid, sier kommunalsjef NAV, Kristian Aas.

Individuell jobbstøtte skal bli en del av helsetjenesten

I Horten er målet at Individuell jobbstøtte skal bli en integrert del av helsetjenesten. For at det skal fungere må partene være nysgjerrige på hverandre. Jobbspesialistene skal være garantistene som sikrer økt fokus på arbeid og aktivitet. Helse skal bidra med sin brede kompetanse på helse og rus, noe som er nødvendig, og en viktig ingrediens og forutsetning i arbeidet til jobbspesialistene.

– Men det er alltid noen skjær i sjøen. Utfordringer kan dukke opp og stikke kjepper i hjulene. En åpenbar avveining som må gjøres er graden av åpenhet overfor arbeidsgiverne. Hvor mye skal de få vite om deltakerne? Det er også viktig å være bevisst på at ting ikke må få dra ut i tid. IPS forutsetter utålmodighet. Unge deltakere er ofte veldig utålmodige. Dessuten må alle parter sette av tid om samarbeidet skal fungere optimalt. Og tid er ofte en knapp ressurs. Sist, men ikke minst, må det være et mål å redusere byråkratiet rundt de unge deltakerne, sier Aas.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284