Sankthansbål

Klikk for stort bilde

Lurer du på om det er greit å tenne Sankthansbål i år? Sankthansbål er tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs vestfoldkysten, men du må passe på å følge rådene til brannvesenet. Du trenger ikke å melde inn Sankthansbål til 110 sentralen i Sankthanshelgen fra fredag 21. juni til og med søndag 23. juni. 

De tre brannsjefene i Vestfold, Arve Stokkan i Larvik, Carl F Jacobsen i Sandefjord og Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen vurderer brannfaren i terrenget som normal for årstiden. Det er riktignok ikke helt fritt fram å tenne sankthansbål. Det er uansett forbudt i eller nær skogen. Sankthansbål er tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs vestfoldkysten, de stedene det ikke kan føre til ukontrollert brann.

Brannsjefenes 10 forutsetninger for å tenne sankthansbål:

 1. Den som tenner bålet bærer hele ansvaret, og skal ha grunneiers tillatelse
 2. Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet
 3. Vindretning og styrke må vurderes, vær obs på gnistregn
 4. Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 5. Ikke bygg bålet for stort
 6. Det er forbudt å brenne bål på svaberg
 7. Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
 8. Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt
 9. Kommer bålet ut av kontroll ringer du nødtelefon 110
 10. Etter sankthansfeiringen tar vi for gitt at det ryddes opp

- Følger man disse rådene medfører ikke sankthansbålene langs kysten noen stor brannfare slik forholdene er nå, sier de tre brannsjefene

De tre brannsjefene sier videre i en felles uttalelse:

 • Gjennom årenes løp er det tent tusenvis av sankthansbål, i mer eller mindre organiserte former i Vestfold, uten at det har medført alvorlige hendelser. Vi anerkjenner innbyggernes kompetanse og at de tar ansvaret, samt brannsikkerheten på alvor. Vi ønsker at det fortsetter slik og at ingen tar unødig risiko og tenner bål der det kan starte en større brann.
 • Avfall og søppel er det forbudt å brenne året rundt. Brannsjefene advarer de som mener sankthansbålet kan bestå av søppel og alt annet en rene materialer. Det er miljøforurensing. Slike sankthansbål har vært til pest og plage for naboer og andre berørte, som da har ringt politiet eller 110, og dermed har brannvesenet rykket ut og slukket.

Vanligvis skal bålbrenning der det er tillatt meldes på forhånd til 110-sentralen, slik at unødige utrykninger unngås. Sankthanshelgen vil det være så mange bål langs kysten at det ikke har noen operativ hensikt at de innmeldes 110-sentralen. Derfor registrerer ikke 110-sentralen bålbrenning i forbindelse med årets feiring i perioden fredag 21.juni til og med søndag 23 juni.

Krav til aktsomhet

Enhver har plikt til å vise aktsomhet slik at brann forebygges. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, inne som ute.

Du må vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. Du må ta hensyn til selve aktiviteten og brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene dine skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, avstår du fra å tenne ild.

Generelt forbud i skogen

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke forårsaker ukontrollert brann.

I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil Brannsjefen kunne varsle at all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann utendørs, er direkte uansvarlig.

Det tungtveiende faglige rådet vil da eksempelvis tilsi at det ikke er aktsomt å fyre opp kule- eller engangsgrillen der gnister kan fly med vinden og på et blunk antenne et stort område. En slik advarsel vil bli kommunisert via mediene, kommunenes og brannvesenets nettsider.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284