Sankthansbål 2020

Klikk for stort bilde Brannfaren i terrenget er normalisert, sier brannsjef Per Olav Pettersen. Men det er ikke helt fritt fram å tenne sankthansbål. Det er uansett forbudt i eller nær skogen.

Der det garantert ikke fører til brann, er sankthansbål tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs kysten.

Brannsjefenes 10 forutsetninger for å tenne sankthansbål:

 • Den som tenner bålet bærer hele ansvaret, og skal ha grunneiers tillatelse
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet
 • Vindretning og styrke må vurderes, vær obs på gnistregn
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort
 • Det er forbudt å brenne bål på svaberg
 • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
 • Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt
 • Kommer bålet ut av kontroll ringer du nødtelefon 110
 • Etter sankthansfeiringen tar vi for gitt at det ryddes opp

- Følger man disse rådene medfører ikke sankthansbålene langs kysten noen stor brannfare slik forholdene er akkurat nå, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen som dekker kommunene Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand.

Bruk rene materialer

Gjennom årenes løp er det tent tusenvis av sankthansbål, i mer eller mindre organiserte former i Vestfold, uten at det har medført alvorlige hendelser. Vi anerkjenner innbyggernes kompetanse og at de tar ansvaret, samt brannsikkerheten på alvor. Vi ønsker at det fortsetter slik og at ingen tar unødig risiko og tenner bål der det kan starte en større brann.

Avfall og søppel er forbudt å brenne året rundt. Brannsjefen advarer de som mener sankthansbålet kan bestå av søppel og alt annet en rene materialer. Det er miljøforurensing. Slike sankthansbål har vært til pest og plage for naboer og andre berørte, som da har ringt politiet eller 110, og dermed har brannvesenet rykket ut og slukket.

Sjekk om det er lokale forskrifter i den kommunen der du skal gjøre opp åpen ild.

Vanligvis skal bålbrenning der det er tillatt meldes på forhånd til 110-sentralen, for at unødige utrykninger unngås. Sankthans vil det være så mange bål langs kysten at det ikke har noen operativ hensikt at de innmeldes 110-sentralen. Derfor registrerer ikke 110-sentralen bålbrenning i forbindelse med årets feiring.

Krav til aktsomhet

Enhver har plikt til å vise aktsomhet slik at brann forebygges. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, inne som ute.

Du må vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. Du må ta hensyn til selve aktiviteten og brannfaren i omgivelsene. Dersom risikoen er for stor, avstår du fra å tenne ild.

Generelt forbud i skogen

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke starter en brann. I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil Brannsjefen kunne varsle at all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann utendørs, er direkte uansvarlig. Med hjemmel i §3 i forskrift om brannforebygging kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen.

Et slikt forbud, etter tungtveiende faglig vurdering, vil eksempelvis tilsi at det ikke er lov å fyre opp kule- eller engangsgrillen der gnister kan fly med vinden og på et blunk antenne et stort område. Et forbud vil bli kommunisert via mediene, kommunenes og brannvesenets nettsider.

Det er aldri lov å starte en brann, men det er i høyeste grad lov å bruke sunt folkevett og ta hensyn til hverandre og naturen.

God sankthans!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284