Pressemelding fra Forsvarsbygg: stenger strender på Karjohansvern

Klikk for stort bilde Forsvarsbygg stenger strender på Karljohansvern etter funn av tungmetaller i slagg og jord. Dette stammer antageligvis fra opprydding etter  bombing av verftet i 1945.

Vi ber alle våre innbyggere og besøkende om å respektere sperringene.

Forsvarsbygg stenger, som et føre var prinsipp, strendene sør for Møringa og nord for Vollen inne på Karljohansvern i Horten, etter funn av tungmetaller.
– Forsvarsbygg kartlegger nå forurensing på to av strendene på Karljohansvern. Det er funnet fyllmasser og  et slaggliggende materiale. Dette stammer sannsynligvis fra oppryddingen etter bombingen av verftet i 1945, uttaler Vegard Løkstad, prosjektleder i Forsvarsbygg

Miljøgeolog i Forsvarsbygg, Tore Joranger supplerer Løkstad:

 -Slagget og fyllmassene har et høyt innehold av tungmetaller, og da spesielt bly. Det er derfor viktig at forurensingen kartlegges. Området avsperres derfor til vi har en full oversikt over området. Vi kan deretter planlegge tiltak for å rydde opp i og sikre området, uttaler Joranger. Kommunen og Kommuneoverlegen, samt forurensningsmyndighetene er varslet og orientert.

Vi ber av den grunn om at publikum respekterer sperrebåndene og ikke benytter området inntil videre.

-Vi mottok rapport om et funn av «skrot» på strendene tidligere i vinter. Ved befaring ble slagget og fyllmassene oppdaget og det er i flere omganger tatt prøver av det vi fant. Helse, miljø og sikkerhet er viktig for oss. Vi vurderte at det var lav risiko for uakseptabel eksponering mot de forurensede massene på vinteren. Når vi nå går mot en ny sommersesong, velger vi da av forsiktighetshensyn å stenge området, selv om vi ikke sitter på «fasiten» på hvor forurenset området er, hvilken risiko det innebærer og hva som helt konkret kan gjøres.  

Tiltakene som vurderes gjennomført med å rydde opp og sikre området vil gjøres i tett samarbeid og dialog med Horten kommune, kommuneoverlegen og forurensingsmyndighetene.


For ytterlige informasjon, vennligst kontakt;

Prosjektleder Bjørn Vegard Løkstad, mobil 934 00 209, vegard.lokstad@forsvarsbygg.no

Miljøgeolog Tore Joranger, mobil 474 82 698, tore.joranger@forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs pressevakt er 477 77 747, pressevakt@forsvarsbygg.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284