Planer til høring: Si din mening om frivillighet og fysisk aktivitet!

Fly med banner hengende bak. Ordene "Frivillighet", "idrett" og "fysisk aktivitet" står skrevet på banneret. En gul sol i bakgrunnen - Klikk for stort bildeHorten kommune har to planer ute på høring: Plan for frivillighet og Plan for idrett og fysisk aktivitet. Her ønsker vi publikums tilbakemeldinger.

Planforslagene vil være på høring frem til 3. februar. Innspillene vil samles og danne grunnlag for eventuelle justeringer av planene.

Innspillene sendes til kirsti.jansson@horten.kommune.no

Dersom du har spørsmål – ta gjerne kontakt.

Mer om planforslagene:

Plan for frivillighet

Frivillighet og frivillig innsats er av avgjørende betydning for at Horten kommune skal være et godt sted å vokse opp, bo og leve - for alle aldersgrupper og innen alle samfunnsområder. 

Formål med «Plan for frivillighet» er å:

 • legge til rette for en sterk og levende frivillig sektor
 • styrke samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor
 • legge til rette for at Hortens innbyggere kan delta i aktiviteter og frivillig arbeid

Gjennom en aktiv frivillighetspolitikk kan kommunen legge til rette for at frivilligheten får gode vilkår slik at de kan skape aktiviteter og møteplasser i Horten. 

Det er første gang Horten kommune utarbeider en plan for frivillighet.

Les «Plan for frivillighet» her

 

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet beskriver situasjonen for idrett og fysisk aktivitet i Horten.

Planen skal bidra til:

 • Økt aktivitet og bevegelse blant Hortens innbyggere
 • Forutsigbare og tydelige rammevilkår for lag og foreninger
 • Tydeliggjøring av prioriteringer og vurderinger

Målet er at planen skal være et dokument som gir føringer for politikerne i forbindelse med politiske beslutninger knyttet til fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og nærmiljøutvikling. Den følger opp føringer i kommuneplanen og gir føringer for arbeid med økonomi- og handlingsplan.

Les «Plan for idrett og fysisk aktivitet» her

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284