ØVELSE OSLOFJORD 

Klikk for stort bildeFra 12. september til 20. september vil forsvaret gjennomføre en stor øvelse i Oslofjordområdet. Hele Horten kommune og spesielt Karljohansvern vil være en del av øvelsesområdet. I den forbindelse vil et område på Karljohansvern vil bli avsperret og du som innbygger vil kunne merke øvelsen gjennom synlige soldater, militære kjøretøy og økt støy. Noen av våre tjenesteområder vil bli påvirket, men målet er at vår virksomhet skal utføres tilnærmet normalt.  

Om øvelsen 

Norge har i de siste årene revitalisert totalforsvarskonseptet og styrket fokuset på militær-sivilt samarbeid. Høsten 2018 var Norge vertskap for en stor NATO-øvelse, Trident Juncture 18. Gjennom denne øvelsen ble totalforsvarskonseptet på mange måter revitalisert, og man høstet mange erfaringer som man ønsker å bygge videre på under årets øvelse. 

Avsperret område 

Det militære området ytterst på Karljohansvern, fra idrettsanlegget («Sahara») og nordover, blir stengt for sivil trafikk, blant annet med tanke på sikkerhet for publikum. Turområdene vil ikke være tilgjengelig i denne perioden. Vi ber om at alle tar hensyn til sperringer og følger skilting. Forsvaret har behov for å skjerme egen virksomhet, og må derfor etablere strengt nødvendige sikringssoner – på samme måte som sperringer som etableres ved et anleggsområde. Soldater på vakt må være sikre på at ikke uvedkommende befinner seg inne på avsperret område.  For HV er det viktig å skape en trygghet for egne soldater, og å forhindre at farlige og uheldige situasjoner kan oppstå mellom militære soldater og sivile innbyggere. 

Skulle du være bekymret under øvelsen? 

Ta kontakt med politiet på telefon 02800.  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284