Oppklaring om bostedsløshet i Horten kommune 

Klikk for stort bildeHorten kommunes logoDet er ingen som må bo uten tak over hodet i Horten. Alle får tilbud om midlertidig bosted i vente på en fast bolig.  

Vi har behov for å tydeliggjøre informasjon knyttet til bostedsløse i kommunen vår. Alle som har behov for et bosted får midlertidig tilbud om å bo på Holms utenfor kommunen. Våre midlertidige boliger i Lystlundveien ble stengt inntil videre av smittevernhensyn. Det er riktignok mange som heller ønsker å bo hos noen kjente, familie eller venner istedenfor å takke ja til dette tilbudet i den tiden de venter på en varig løsning fra kommunen. Per september 2020 er det fem personer som venter på fast bosted og som i mellomtiden oppholder seg andre steder. Ingen behøver å bo på gaten.  

Grunnen til at personer står på venteliste for et fast bosted er behovet for en tilpasset bolig eller at personen er innlagt ved en institusjon inntil videre.  

Det er NAV Horten som behandler søknader om midlertidig bosted. Det er gjennomsnittlig 1-2 personer som mottar denne tjenesten i måneden. De fleste av disse personene får tilbud om en varig boløsning innen 14 dager.  Personene som får tilbud om midlertidig bosted ved Holms eller Lystlundveien bor der altså gjennomsnittlig under 14 dager.  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284